Przechowywanie i magazynowanie

Transport i przechowywanie
.
Szczegółowe informacje na temat postępowania z kompensatorem po zakupie opisane są w dokumentacji Techniczno – Ruchowej urządzenia dostarczanej wraz z kompensatorem. Poniżej przedstawiamy wybrane punkty postępowania z urządzeniem jakim jest kompensator.
.
Bezpieczeństwo
.
Kompensator gumowy  zalicza się do elementów rurociągu. Wszelkie standardowe środki bezpieczeństwa tyczące się tego typu urządzeń ciśnieniowych powinny być ściśle przestrzegane przed jego zamontowaniem w trakcie instalacji jak i podczas pracy oraz przeglądów.
.
Użytkownik musi mieć pewność, że obsługa zna zasady postępowania z tego typu urządzeniami oraz zna instrukcje wyposażenia dodatkowego rurociągu. Personel zatrudniony przy obsłudze, konserwacji, przeglądach i montażu musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami.
.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas eksploatacji, konserwacji i napraw kompensatora w obrębie innych elementów zamontowanych na rurociągu. Nieprawidłowa instalacja kompensatora na rurociągu może spowodować uszkodzenia armatury oraz zagrożenie dla obsługującego personelu.
.
Transport i opakowanie
.
W celu zapewnienia stabilnego transportu kompensator powinien być transportowany w pozycji leżącej, położony na palecie transportowej i stabilnie przymocowany wraz z paletą do powierzchni ładunkowej pojazdu transportowego. Transport powinien się odbywać przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu.
.
Do załadunku na paletę transportową i rozładunku kompensatorów należy używać lin sznurowych bawełnianych przystosowanych do transportu takich elementów lub lin stalowych z zaczepami przystosowanych do transportu takich elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.
UWAGA
    Podczas załadunku i rozładunku nie należy zaczepiać lin transportowych tylko za jeden kołnierz stalowy. Może to spowodować wysunięcie się mieszka gumowego z rowka kołnierza.
    Prawidłowe mocowanie lin transportowych zapewni mocowanie kompensatora za dwa kołnierze jednocześnie.
.
Przechowywanie
.
Podczas przechowywania kompensator powinien być dobrze chroniony przed wilgocią i urazami mechanicznymi oraz  zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Temperatura w miejscu przechowywania może się wahać od -10°C do +50°C. Należy zadbać o to aby miejsce przechowywania było suche i czyste. Chronić kompensator przed promieniami słonecznymi.

Dodaj komentarz