← wstecz do oferty

.

ZASTOSOWANIE:

Przemysł celulozowo-papierniczy (masy papiernicze o dowolnej konsystencji, mieszanina masy z wodą, ścier drzewny itp.)

Metalurgia, górnictwo (szlam flotacyjny, szlam węglowy itp.)

Przemysł chemiczny (lekkie pasty, koloidy, granulaty, media pęczniejące, ścieki zanieczyszczone chemicznie), oczyszczalnie ścieków (ścieki surowe, fekalia, ścieki oczyszczone)


Opis produktu


Dane techniczne: - zakresy przelotu otworu: 250 - 500 mm
- Ze względu na to, że rzeczywiste średnice wewnętrzne rur PE są mniejsze od średnic rur stalowych oznaczenia dla zasuw do PE są następujące:
- DN250/200 , DN300/250 , DN350/300 , DN400/330 , DN500/400, gdzie druga wartość oznacza faktyczną średnicę w rurach PE
Wykonanie: - korpus: żeliwo sferoidalne EN-GIS 500-7 pokryte farbą epoksydową
- szyber: 1.4301
- uszczelnienie szybra EPDM lub NR
- dławik: wykonany z gumy EPDM lub NR
- śruba: stal nierdzewna 1.4034, 1.4301 z wymiennymi manszetami
- kolumny 1.4301
- obudowa łożysk: żeliwo
- napęd ręczny, elektryczny, pneumatyczny

Zasuwy nożowe służą do odcinania mediów ciekłych zawierających części stałe o wielkości cząstek do 1mm, wody czystej, zanieczyszczonej i zaszlamionej, ścieków surowych oraz oczyszczonych, mediów zanieczyszczonych chemicznie. Zasuwy te stosuje się do pracy w wysokich temperaturach. Są sprawdzonym rozwiązaniem dla różnego typu instalacji i urządzeń przemysłowych. Ich przeznaczeniem jest: odcinanie przepływu w rurociągach przemysłowych, sterowanie procesami technologicznymi, dozowanie.