Budowa kompensatorów

Budowa wyrobów konfekcjonowanych

Budowa kompensatorów związana jest ściśle z ich przeznaczeniem. Wytwarzanie kompensatorów odbywa się wg ścisłej technologii produkcji, a każdy produkt końcowy przechodzi testy ciśnieniowe potwierdzające wytrzymałość kompensatora oraz zgodę na zastosowanie w danych warunkach. Z natury kompensatory, jak i inne wyroby konfekcjonowane posiadają wewnętrzną i zewnętrzną warstwę gumy chroniącą kompensator przed działaniem mediów lub warunków atmosferycznych panujących w pomieszczeniu, w którym pracują. Serce kompensatora stanowi zbrojenie czyli kord syntetyczny pełniący rolę pancerza. Zbrojenie składa się z kilku lub kilkunastu warstw ułożonych krzyżowo pod odpowiednim kątem. Ilość warstw zależna jest od ciśnienia w jakim kompensator ma pracować. Do montażu kompensatora służą kołnierze wykonane ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości ocynkowanej lub stali kwasoodpornej. Kształt kołnierza również zależny jest od przeznaczenia oraz ciśnienia medium.

Dodaj komentarz